ReadyPlanet.com
dot dot dot
dot
สินค้าและบริการ
dot
bulletไดชาร์จ
bulletสตาร์ทเตอร์
bulletพัดลมแอร์และมอเตอร์
bulletคอมเพรสเซอร์และอะไหล่
bulletแปรงถ่าน Carbon Brush
bulletหัวคอม Commutator
bulletคอยล์คลัทช์ Clutch set
bulletแฟลชเชอร์ Flasher
bulletกล่องฟิวส์ Fusebox
bulletโซลินอยด์ Solenoid
bulletเร็กกุเลเตอร์ Regulator
dot
Newsletter

dot
dot
dot


dot
About us

 

 

        

 

ประวัติและความเป็นมา

หจก. เจ เจ อิเล็คทริค ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน พ..2536 ด้วยทุนจดทะเบียนจํานวน 2,000,000 บาท ที่ตั้งโรงงานและสํานักงานใหญ่เลขที่132/142 หมู่4 ซอยเรวดี49 ถนนติวานนท์ ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000

หจก. เจ เจ อิเล็คทริค ก่อตั้งขึ้นเพื่อดําเนินกิจการซ่อมแซม แก้ปัญหา และพัฒนาอะไหล่แอร์และไฟฟ้าภายใต้แบรนด์ FASCON ครอบคลุมทั้งระบบแอร์และไฟฟ้า ในรถบัส รถตู้ รถห้องเย็น ระบบทําความเย็นเพื่อขนส่งและถนอมอาหาร รวมถึงการคิดค้นวิจัยและผลิตอะไหล่ที่ใช้ทดแทนในงานซ่อมหรือผลิตชิ้นงานตามความต้องการของลูกค้าด้วยประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 30 ปี พร้อมทั้งมีวิศวกรด้านยานยนต์ เครื่องกล และอุตสาหการเพื่อให้คํา ปรึกษาแก่ลูกค้าในด้านเทคนิคการแก้ปัญหาและงานออกแบบสั่งทําต่างๆ 

 

พันธกิจ

หจก. เจ เจ อิเล็คทริค มุ่งเน้นการบริการงานซ่อมที่มีคุณภาพด้วยเครื่องมือมาตรฐานทั้งนําเข้าและวิจัยผลิต ขึ้นเฉพาะให้เหมาะสมกับความต้องการของการใช้งานที่แตกต่างกันของสินค้าและการทดสอบที่เหมือนกับการใช้ งานจริงก่อนส่งมอบแก่ลูกค้า เพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพงานซ่อมและยืดอายุการใช้งานของอะไหล่โดยทีมช่างผู้มี ประสบการณ์มากกว่า 30 ปี รวมถึงผู้เชี่ยวชาญในด้านการวิจัยและฝ่ายผลิตที่ผนวกกับเทคโนโลยีการผลิตและวัสดุ เพื่อใช้เป็นอะไหล่ทดแทนและบริการงานสั่งทําที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าในการใช้งานทั้งด้านระบบไฟฟ้า และระบบทําความเย็น ทั้งยังให้ความสําคัญกับการเลือกใช้ชิ้นส่วนอะไหล่ซึ่งเป็นที่ยอมรับในด้านชื่อเสียงและ คุณภาพในระดับสากล อาทิเช่น ลูกปืน SKF NSK NTN และลวดอาบน้ํายา HITACHI จึงทําให้ หจก. เจ เจ อิเล็ค ทริค ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรภาคเอกชนและรถร่วมบริการรายย่อยมากมายในด้านการรักษามาตรฐานงาน บริการซ่อม งานสั่งทํา และการดูแลหลังการซ่อมและขายอย่างต่อเนื่อง

 

วิสัยทัศน์

หจก. เจ เจ อิเล็คทริค มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อนําไปสู่มาตรฐานและความเป็นหนึ่งใน สายงานด้านบริการงานดูแลซ่อมแซม และมีการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการทํางานอย่างต่อเนื่องและการปรับใช้ เทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่เสมอ ทั้งนี้ไม่เพียงแต่การรักษาระดับคุณภาพการบริการแต่เพื่อพัฒนาและผลักดันศักยภาพ การทํางานขององค์กรให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้าเอกชนทั่วไปและในระดับองค์กรขนาดใหญ่จนถึงระดับสากล 

 Copyright © 2013 All Rights Reserved.