ReadyPlanet.com
dot dot dot
dot
สินค้าและบริการ
dot
bulletไดชาร์จ
bulletสตาร์ทเตอร์
bulletพัดลมแอร์และมอเตอร์
bulletคอมเพรสเซอร์และอะไหล่
bulletแปรงถ่าน Carbon Brush
bulletหัวคอม Commutator
bulletคอยล์คลัทช์ Magnetic Clutch
bulletแฟลชเชอร์ Flasher
bulletกล่องฟิวส์ Fuse Box
bulletโซลินอยด์ Solenoid
bulletเร็กกุเลเตอร์ Regulator
bulletแผงไดโอด Rectifier
dot
Newsletter

dot
dot
LINE ID: @JJELECTRIC
dot


dot
About us

 

 

        

 

ประวัติและความเป็นมา

หจก. เจ เจ อิเล็คทริค ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน พ..2536 ที่ตั้งโรงงานและสํานักงานใหญ่ เลขที่ 3 ซอยเรวดี 49 แยก 2 ถนนติวานนท์ ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000

หจก. เจ เจ อิเล็คทริค ก่อตั้งขึ้นเพื่อดําเนินกิจการงานซ่อม maintenance overhaul แก้ปัญหา และ R&D พัฒนาอะไหล่แอร์และไฟฟ้าภายใต้แบรนด์ FASCON ครอบคลุมทั้งระบบแอร์และไฟฟ้า ในรถบัส รถตู้ รถห้องเย็น ระบบทําความเย็นเพื่อขนส่งและถนอมอาหาร รวมถึงการคิดค้นวิจัยและผลิตอะไหล่ที่ใช้ทดแทนในงานซ่อมหรือผลิตชิ้นงานตามความต้องการของลูกค้าด้วยประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 30 ปี พร้อมทั้งมีวิศวกรด้านยานยนต์ เครื่องกล และอุตสาหการเพื่อให้คํา ปรึกษาแก่ลูกค้าในด้านงานเทคนิคการแก้ปัญหา R&D และงานออกแบบสั่งทําต่างๆ 

 

พันธกิจ

หจก. เจ เจ อิเล็คทริค มุ่งเน้นการบริการงานซ่อม maintenance และ overhaul ที่มีคุณภาพด้วยเครื่องมือมาตรฐานทั้งนําเข้าและวิจัยผลิต ขึ้นเฉพาะให้เหมาะสมกับความต้องการของการใช้งานที่แตกต่างกันของสินค้าและการทดสอบที่เหมือนกับการใช้งานจริงก่อนส่งมอบแก่ลูกค้า เพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพงานซ่อมและยืดอายุการใช้งานของอะไหล่และระบบ โดยทีมช่างผู้มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี รวมถึงผู้เชี่ยวชาญในด้านการวิจัยและฝ่ายผลิตที่ผนวกกับเทคโนโลยีการผลิตและวัสดุ เพื่อใช้เป็นอะไหล่ทดแทนและบริการงานสั่งทําที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าในการใช้งานทั้งด้านระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องยนต์ และระบบทําความเย็น ทั้งยังให้ความสําคัญกับการเลือกใช้ชิ้นส่วนอะไหล่ซึ่งเป็นที่ยอมรับในด้านเทคโนโลยีและคุณภาพในระดับสากล จึงทําให้ หจก. เจ เจ อิเล็ค ทริค ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนและรถร่วมบริการมากมายในด้านการรักษามาตรฐานงาน ซ่อม maintenance overhaul งานR&D งานสั่งผลิต และบริการหลังการขายด้วยความเอาใจใส่อย่างต่อเนื่อง

 

วิสัยทัศน์

หจก. เจ เจ อิเล็คทริค มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อนําไปสู่มาตรฐานและความเป็นหนึ่งใน สายงานด้านบริการ งานผลิต และงานขาย โดยมีการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการทํางานอย่างต่อเนื่องและการปรับใช้ เทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่เสมอ ทั้งนี้ ไม่เพียงแต่การรักษาระดับคุณภาพการบริการแต่เพื่อพัฒนาและผลักดันศักยภาพ การทํางานขององค์กรให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้าภาครัฐ ภาคเอกชน ในระดับองค์กรขนาดใหญ่จนถึงระดับสากล 

 Copyright © 2013 All Rights Reserved.